Chất rơm trong nhà trồng loại nấm ngon này, ai ngờ thấy mọc la liệt, nông dân nơi này Hậu Giang bán trúng

Chất rơm trong nhà trồng loại nấm ngon này, ai ngờ thấy mọc la liệt, nông dân nơi này Hậu Giang bán trúng

Thay đổi tập quán canh tác, chịu áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, quản lý tốt dịch bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng Nấm rơm được nông dân xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) áp dụng và nhân rộng khá thành công mô hình “Trồng nấm rơm trong nhà”.

Xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) có diện tích trồng lúa hàng năm khoảng trên 4.500ha (3 vụ lúa).

Sau mỗi vụ thu hoạch lúa người dân tận dụng lượng rơm để chất nấm theo kiểu truyền thống là chất nấm ngoài trời dưới nền đất, làm theo kiểu truyền thống có trên 20 hộ.

Chất rơm trong nhà trồng loại nấm ngon này, ai ngờ thấy mọc la liệt, nông dân nơi này Hậu Giang bán trúng - Ảnh 1.

Nhà trồng nấm và chất rơm chuẩn bị ủ để trồng nấm rơm ở xã xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang).

Vụ lúa Đông Xuân năm 2019 – 2020, từ nguồn kinh phí của Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền Vững tại Hậu Giang (VnSAT) do Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang triển khai trình diễn mô hình “Trồng nấm rơm trong nhà”.

Mô hình trồng nấm rơm được thực hiện tại hộ Bà Lê Thị Huỳnh Hoa ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây với diện tích 48m2 nhà nấm.

Mỗi vụ gia đình bà Hoa thu hoạch được từ 230kg – 300kg nấm rơm với nấm rơm giá bán từ 45.000– 50.000 đồng/kg.

Mỗi vụ chất rơm trồng nấm, bà Hoa thu được trên 10 triệu đồng, trừ hết các khoảng chi phí Bà Hoa còn lời gần 5 triệu đồng. Mỗi năm trung bình Bà Hoa làm từ 6 – 7 vụ nấm rơm.

Theo nhận định của Bà Hoa hiệu quả từ mô hình trồng nấm rơm trong nhà cho năng suất cao, ổn định hơn và tránh phụ thuộc vào thời tiết so với việc trồng nấm rơm theo kiểu truyền thống.

Một số hình ảnh trồng nấm rơm trong nhà thực hiện tại xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang).

Chất rơm trong nhà trồng loại nấm ngon này, ai ngờ thấy mọc la liệt, nông dân nơi này Hậu Giang bán trúng - Ảnh 2.

Nấm rơm mọc la liệt khá đều trong nhà trồng nấm ở Hậu Giang.

Chất rơm trong nhà trồng loại nấm ngon này, ai ngờ thấy mọc la liệt, nông dân nơi này Hậu Giang bán trúng - Ảnh 3.

Soi đèn trong nhà nấm để thu hoạch nấm rơm. Giá nấm rơm bán tại Hậu Giang dao động từ 45.000– 50.000 đồng/kg.

Chất rơm trong nhà trồng loại nấm ngon này, ai ngờ thấy mọc la liệt, nông dân nơi này Hậu Giang bán trúng - Ảnh 4.

Xử lý rơm rạ để chuẩn bị đưa vào nhà trồng nấm rơm.

Thấy được hiệu quả mang lại khi trồng nấm rơm trong nhà, hiện các hộ dân lân cận đã nhân rộng thêm 3 nhà trồng nấm và cho năng suất ổn định.

Mô hình trồng nấm rơm trong nhà đã giúp người dân trên địa bàn xã Trường Long Tây (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững nhằm đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Vệc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào tận dụng phụ phẩm rơm rạ sau thu hoạch lúa để trồng nấm rơm trong nhà ở xã Tường Long Tây đã tạo thêm việc làm nhất là việc làm, thu nhập cho lao động nữ.

Mô hình trồng nấm rơm trong nhà tại xã Trường Long Tây rất phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Sau mỗi vụ thu hoạch lúa người dân tận dụng lượng rơm sẵn có của gia đình để chất nấm trong nhà nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống góp phần làm giàu cho gia đình và địa phương.

Trong thời gian tới Khuyến nông viên trên địa bàn sẽ tiếp tục tuyên truyền mô hình Trồng nấm rơm trong nhà để người dân có thể áp dụng vào sản xuất có hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *